شماره حساب ها

شماره حساب های بورس اوراق بهادار
بورسبانک ملت
بانک ملت
شعبه بورسکد شعبه ۶۲۰۵۹
IR200120000000001771630240کپی
1771630240کپی
بورس کالابانک کشاروزی
بانک کشاروزی
شعبه بورس کالاکد شعبه ۱۵۰۱
IR740160000000000541650770کپی
541650770کپی
بورسبانک ملی
بانک ملی
شعبه بورسکد شعبه
IR510170000000105700349006کپی
0105700349006کپی
حافظبانک دی
بانک دی
شعبه حافظکد شعبه ۰۱۲۹
IR290660000000100014951007کپی
0100014951007کپی
حافظبانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین
شعبه حافظکد شعبه ۱۰۶
IR560550010600200054000001کپی
1062540001کپی
طالقانيبانک سپه
بانک سپه
شعبه طالقانيکد شعبه ۲۶۲
IR890150000000262803068443کپی
262803068443کپی
بانک مسکن
بانک مسکن
شعبه کد شعبه
IR840140040000014005129029کپی
14005129029کپی
بانک صادرات
بانک صادرات
شعبه کد شعبه
IR330190000000104710590008کپی
0104710590008کپی
بورس کالابانک تجارت
بانک تجارت
شعبه بورس کالاکد شعبه
IR620180000000000104318401کپی
104318401کپی
بانک پارسیان
بانک پارسیان
شعبه کد شعبه
IR930540102302100019996000کپی
102321199960کپی
ملاصدرابانک آینده
بانک آینده
شعبه ملاصدراکد شعبه ۰۲۲۵
IR140620000000100369827009کپی
0100369827009کپی
بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران
شعبه کد شعبه
IR440130100000000199016768کپی
199016768کپی
سی تیربانک سامان
بانک سامان
شعبه سی تیرکد شعبه ۸۴۹
IR450560084904000742952001کپی
849407429521کپی
ميدان حربانک حکمت ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان
شعبه ميدان حرکد شعبه ۱۱۰۴
IR540650110401102045901001کپی
11041120459011کپی
سعادت آباد شعبه بورسبانک شهر
بانک شهر
شعبه سعادت آباد شعبه بورسکد شعبه ۲۳۴
IR470610000001001000405151کپی
1001000405151کپی
بانكداري اجتماعيقرض الحسنه رسالت
قرض الحسنه رسالت
شعبه بانكداري اجتماعيکد شعبه ۱۰
IR850700001000228783885001کپی
228783885001کپی
فاطميبانک ایران زمین
بانک ایران زمین
شعبه فاطميکد شعبه ۱۰۷
IR960690010701101796822001کپی
1071117968221کپی
ملاصدرابانک کارآفرین
بانک کارآفرین
شعبه ملاصدراکد شعبه ۰۰۰۷۶۵
IR870530000000101438508604کپی
0101438508604کپی
ميردامادبانک گردشگری
بانک گردشگری
شعبه ميردامادکد شعبه ۱۱۲
IR800640015000710780925001کپی
150717809251کپی
شماره حساب های بورس کالا و انرژی
بورس کالای بانک ملت
بانک ملت
شعبه بورس کالای کد شعبه ۶۲۱۱۷
IR980120000000000216639781کپی
216639781کپی
بورس کالای کشاورزیبانک کشاروزی
بانک کشاروزی
شعبه بورس کالای کشاورزیکد شعبه ۱۵۰۱
IR630160000000000539441987کپی
539441987کپی
تخصصی بورسبانک تجارت
بانک تجارت
شعبه تخصصی بورسکد شعبه ۱۰۴۳
IR450180000000000104316573کپی
104316573کپی
برج آنا کیشبانک ملت
بانک ملت
شعبه برج آنا کیشکد شعبه ۱۲۴۴۲۲۲
IR260120000000001793391306کپی
1793391306کپی
ملاصدرابانک ملت
بانک ملت
شعبه ملاصدراکد شعبه ۱۲۴۴۲۲۲
IR280120000000004984916310کپی
4984916310کپی
حافظبانک صادرات
بانک صادرات
شعبه حافظکد شعبه ۱۹۸۶
IR7601900000001103050230098کپی
110305023009کپی
بورس کالای بانک ملی
بانک ملی
شعبه بورس کالای کد شعبه ۴۵۹
IR910170000000114788048008کپی
114788048008کپی
بورس کالای بانک ملت
بانک ملت
شعبه بورس کالای کد شعبه ۱۲۶۲۱۱۷
IR950120000000009822773420کپی
9822773420کپی
سی تیربانک سامان
بانک سامان
شعبه سی تیرکد شعبه ۸۴۹
IR180560084904000742952002کپی
849407429522کپی
دستورالعمل های واریز وجه

با توجه به دستور العمل جدید بانک مرکزی، واریز وجه به حساب های کارگزاری ها، باید از طرف صاحب حساب باشد. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده مشتری خواهد بود.

سوالات متداول

من به اشتباه، پول را به حساب بانکی دیگری به غیر از حساب‌های کارگ واریز کرده‌ام. چه کاری باید انجام دهم؟

این مورد به هیچ وجه توسط کارگزاری قابل پیگیری نیست و باید با بانک عاملتان در ارتباط باشید.

من برای شارژ حساب بورس کالا، مبلغ را اشتباها به حساب‌های اوراق بهادار کارگزاری واریز کرده‌ام، مشکلی پیش می‌آید؟

شما باید مبلغ‌های مربوط به اوراق و یا کالا را به حساب‌های مشخص شده خودش واریز نمایید. در صورتی که اشتباهی در این مورد پیش آمده، لطفا جهت اصلاح حسابداری، با واحد پشتیبانی با شماره 42179000-021 تماس بگیرید.

آیا می‌توانم از حساب شخص دیگری غیر از خودم به حساب کارگزاری پول بریزم و حساب بورسی خودم را شارژ کنم؟

خیر. مبلغ واریزی به حساب کارگزاری فقط می‌تواند از حساب شخصی خودتان باشد و در غیر این صورت امکان شارژ حساب وجود ندارد. حساب‌های مشترک نیز مورد قبول نیستند.

پول را به حساب بانکی کارگزاری واریز کرده‌ام ولی هنوز قدرت خریدم شارژ نشده است، چطور می‌توانم پیگیری کنم؟

در صورت اطمینان از صحت واریز وجه، لطفا با پشتیبانی کارگزاری به شماره 42179000-021 تماس بگیرید.

آیا تقاوتی در واریز وجه به بانک‌هایی که نامشان در این صفحه ذکر شده است وجود دارد؟

خیر، شما می‌توانید به تمام این شماره حساب‌ها انتقال وجه انجام دهید. در صورت امکان برای شما، بانک ملت در اولویت قرار دارد.

فیش پرداختی باید دقیقا چطور باشد تا توسط کارگزاری تایید شود؟

در تصویر ارسالی باید نام واریز کننده، کد بورسی و کد ملی فرد نوشته شود.