نسبت ROE چیست؟

نسبت ROE چیست؟

نسبت بازگشت به سرمایه (Return on Equity یا ROE) یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی در تحلیل بنیادی شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد مالی آنها است. ROE نشان‌دهنده بهره‌وری سرمایه گذاری اهداف سرمایه‌گذاران و سودآوری شرکت بر روی سرمایه‌های سهامداران می‌باشد. این نسبت به عنوان یک نشانگر کلان عملکرد مالی شرکت در ترازنامه اعلام می‌شود و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ROE = (سود خالص / سرمایه صاحبان سهام) × 100

سود خالص (Net Income) نمایانگر سود یا زیان خالص شرکت در یک دوره مالی است.

سرمایه صاحبان سهام (Shareholders' Equity) شامل مجموع دارایی‌های خالص شرکت پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات نسبت به اهداف سرمایه‌گذاران می‌شود.

ROE به عنوان یک نشانگر کلی عملکرد مالی شرکت ارزیابی می‌شود و نمایانگر این است که به چه میزان شرکت توانسته است سود تولید کند به نسبت به مقدار سرمایه صاحبان سهام. بالا بودن ROE معمولاً نشان دهنده بهره‌وری بالا و عملکرد مثبت شرکت است. با این حال، نباید فقط به افزایش ROE توجه کنید؛ بلکه باید آن را با سایر عوامل مالی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل دقیقتری قرار دهید تا تصمیمات مالی صحیح‌تری بگیرید.