الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند که در نمودارهای قیمتی نمایانگر تغییرات قیمتی یک امنیت مالی یا دارایی مانند سهام، ارز، طلا و... می‌باشند. این الگوها معمولاً توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و شناخت نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شوند. الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:

الگوهای معکوس (Reversal Patterns): این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت‌ها هستند. این الگوها ممکن است در انتهای یک رشد یا نزول قیمتی ظاهر شوند و نشانگر تغییر احتمالی در روند قیمت‌ها باشند. برخی از الگوهای معکوس معروف شامل الگوی "شانه سر شانه" (Head and Shoulders) و الگوی "سه شعله تغییر جهت" (Three Reversal Candles) هستند.

الگوهای ادامه‌یافته (Continuation Patterns): این الگوها نشانگر ادامه روند قیمتی فعلی هستند. این الگوها معمولاً در اواسط یک روند حرکت قیمتی ظاهر می‌شوند و نشانگر ادامه تغییرات در همان جهت می‌باشند. برخی از الگوهای ادامه‌یافته شامل الگوی "پرچم" (Flag) و الگوی "کپسول" (Pennant) هستند.

هر الگوی کلاسیک دارای ویژگی‌های خاصی است و معمولاً نیاز به تأیید و تجزیه و تحلیل دقیق توسط تحلیل‌گران تکنیکال دارد. تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای کلاسیک به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها کمک کند.

برخی از الگوهای معکوس

بعضی از الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

الگوی شانه سر شانه (Head and Shoulders)

این الگو شامل سه قله است که قله میانی به عنوان قله "سر" و دو قله کناری به عنوان "شانه‌ها" نامیده می‌شوند. الگوی "شانه سر شانه" نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت از صعود به نزول می‌باشد.

الگوی معکوس معترض (Inverse Head and Shoulders)

این الگو نسخه معکوس الگوی "شانه سر شانه" است. در این الگو، دو قعر به عنوان "شانه‌ها" و یک قعر میانی به عنوان "سر" وجود دارد. این الگو نشانگر تغییر جهت از نزول به صعود می‌باشد.

الگوی معکوس دوشمعه معترض (Bullish Engulfing Pattern)

این الگو وقتی ایجاد می‌شود که یک شمع قبلی نزولی کوچک توسط یک شمع بعدی بزرگ صعودی بخواهد.

الگوی دوجی معکوس (Bearish Evening Star)

این الگو شامل سه شمع است. ابتدا یک شمع صعودی بزرگ ظاهر می‌شود، سپس یک شمع با قله بالاتر و سرنشین وجود دارد، و در نهایت یک شمع نزولی با بدن طولانی ظاهر می‌شود. این الگو نشانگر تغییر جهت از صعود به نزول می‌باشد.

توجه داشته باشید که استفاده از این الگوها به تنهایی برای تصمیم‌گیری در معاملات ممکن است معقول نباشد و نیاز به تحلیل دقیق تر و معاملاتی در بازار دارد. همچنین، تأیید الگوها و استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز ضروری است.

برخی از الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال نمایانگر ادامه روند قیمتی می‌باشند و نشانگر این هستند که قیمت‌ها احتمالاً به همان جهتی که در آن قرار دارند، ادامه خواهند داد. برخی از الگوهای ادامه‌دهنده عبارتند از:

الگوی پرچم (Flag Pattern)

این الگو به عنوان یک نوار کوچک در طول روند قیمتی اصلی ظاهر می‌شود. اگر الگوی پرچم در یک روند صعودی ظاهر شود، این نشانگر ادامه صعود قیمت‌هاست. اگر در یک روند نزولی ظاهر شود، این نشانگر ادامه نزول قیمت‌هاست.

الگوی کپسول (Pennant Pattern)

این الگو نیز مانند الگوی پرچم است اما به شکل مثلث مختومل و کوچکتر ظاهر می‌شود. اگر الگوی کپسول در یک روند صعودی ظاهر شود، این نشانگر ادامه صعود قیمت‌هاست. اگر در یک روند نزولی ظاهر شود، این نشانگر ادامه نزول قیمت‌هاست.

الگوی دوجی صعودی (Bullish Morning Star)

این الگو در سه مرحله ظاهر می‌شود. ابتدا یک شمع نزولی بزرگ ظاهر می‌شود، سپس یک شمع با بدن کوچک با قله پایین‌تر ظاهر می‌شود، و در نهایت یک شمع صعودی بزرگ دیگر ظاهر می‌شود. این الگو نشانگر تغییر جهت از نزول به صعود می‌باشد.

الگوی پنجگانه صعودی (Bullish Five-Wave Pattern)

این الگو در چارت‌های موجی ظاهر می‌شود و نشانگر ادامه روند صعودی است. این الگو شامل پنج موج صعودی با فرماندهی و پنج موج نزولی با انگشتان دست به پایان می‌رسد.

توجه داشته باشید که تشخیص و استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده نیاز به مطالعه دقیق تاریخچه نمودارها و تأیید از طریق سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد. همچنین، مهم است که به موقع و با دقت اقدام به معامله نمایید.