افزایش سرمایه چیست و انواع آن کدام است؟

افزایش سرمایه چیست و انواع آن کدام است؟

افزایش سرمایه به معنای افزودن مقدار پول یا ارزش به یک شرکت یا سازمان است. این عملی است که توسط شرکت‌ها به منظور توسعه کسب و کار، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، پرداخت بدهی‌ها یا افزایش منابع مالی انجام می‌شود. افزایش سرمایه معمولاً توسط جذب سرمایه از سهامداران جدید یا تصمیم به پذیرش وام‌ها و اخذ تسهیلات مالی ممکن می‌شود. این کار به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا به منابع مالی بیشتر دسترسی پیدا کرده و برنامه‌های توسعه و رشد خود را پیاده‌سازی کنند.

انواع افزایش سرمایه

  • افزایش سرمایه از محل اندوخته یا انباشته
  • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
  • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
  • افزایش سرمایه به روش صرف سهام
  • آشنایی با مراحل افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از محل اندوخته

افزایش سرمایه از محل انباشته به معنای افزودن سرمایه به یک شرکت از طریق استفاده از سودها و سرمایه‌های انباشته (تجمعی) شرکت می‌باشد. در واقع، این افزایش سرمایه به این معناست که شرکت از سودهای خود که به صورت نقدی نیستند، یا از منابع داخلی دیگر مانند ذخیره انباشته استفاده می‌کند تا سرمایه خود را افزایش دهد.

این نوع افزایش سرمایه به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی بیشتری را بدون جذب سرمایه از خارج به دست آورند. این افزایش سرمایه از محل انباشته معمولاً به عنوان منابع مالی داخلی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای توسعه کسب و کار، پرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، یا سایر نیازهای مالی شرکت استفاده می‌شود.

این نوع افزایش سرمایه معمولاً به عنوان یک روش مناسب برای شرکت‌هایی که سودآوری خوبی داشته و منابع داخلی بسیاری انباشته دارند، در نظر گرفته می‌شود تا از جذب سرمایه از خارج و افزایش بدهی‌ها جلوگیری کند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به معنای افزایش سرمایه یک شرکت از طریق جذب سرمایه نقدی از سرمایه‌گذاران، سهامداران جدید، یا از دیگر منابع مالی خارجی می‌باشد. این نوع افزایش سرمایه معمولاً به عنوان "افزایش سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری نقدی" (Cash Equity Financing) شناخته می‌شود.

زمانی که یک شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد تا بتواند پروژه‌های جدید را تأمین کند، بدهی‌های موجود را پرداخت کند یا به دیگر مقاصد مالی دست یابد، می‌تواند از سرمایه‌گذاران نقدی جدید جذب کند. این سرمایه‌گذاران می‌توانند فردی یا سازمانی باشند که به ازای سهام در شرکت سهام دار شوند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ممکن است به وسیله معامله سهام جدید، انتشار اوراق بهادار (مثل سهام عادی جدید) یا دیگر مکانیزم‌های مالی انجام شود. این منابع مالی به شرکت امکان می‌دهند تا منابع مالی بیشتری را تأمین کند و از آنها برای توسعه و رشد کسب و کار استفاده کند.

توجه داشته باشید که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ممکن است به منزله اختصاص قسمتی از مالکیت شرکت به سهامداران جدید باشد و می‌تواند تأثیر بزرگی بر تقسیم سود و کنترل شرکت داشته باشد

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای افزایش سرمایه یک شرکت از طریق تغییر ارزش دارایی‌های موجود در دفتر حساب شرکت می‌باشد. این عمل به معنای افزایش ارزش اقتصادی دارایی‌های شرکت در دفتر حساب به منظور افزایش سرمایه و ارزش شرکت استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن است در نتیجه تغییراتی در معیارها و روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌ها صورت گیرد و می‌تواند تاثیر بزرگی بر مالیات و گزارش‌های مالی شرکت داشته باشد.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

افزایش سرمایه به روش صرف سهام به معنای افزودن سرمایه به یک شرکت از طریق صدور سهام جدید و انتشار آنها به سرمایه‌گذاران می‌باشد. این روش از افزایش سرمایه به عنوان "افزایش سرمایه از طریق صرف سهام" (Equity Financing) شناخته می‌شود.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام ممکن است منجر به تغییرات در تقسیم مالکیت و کنترل شرکت شود و می‌تواند تأثیری بزرگ بر سهامداران موجود داشته باشد. این روش یکی از روش‌های معمول برای تأمین منابع مالی در شرکت‌ها و توسعه کسب و کارها است.