شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

برچسب :عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه سهام شرکت تولید گوشت مرغ ماهان در نماد ” زماهان ” دوشنبه 97.12.27
عرضه اولیه سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس در نماد “ بزاگرس ” یکشنبه 97/12/26
عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره در نماد “زدشت” یکشنبه مورخ 1397/10/23
عرضه اولیه سهام شرکت ماشین های اداری در نماد “مادیرا” دوشنبه مورخ 1397/09/05