شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

برچسب :سهام نگین صنعت سنگ آهن

عرضه اولیه سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین در نماد “کگهر1” در روز شنبه مورخ 1397/08/26