شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

دسته بندی :عرضه اولیه

عرضه اولیه اپال چهارشنبه 99/09/26
عرضه اولیه رنیک چهارشنبه 98/06/13
عرضه اولیه فسازان دوشنبه 98/05/28
عرضه اولیه سهام شرکت پخش هجرت در نماد هجرت شنبه مورخ 98.05.19
عرضه اولیه نوری سهام شرکت پتروشیمی نوری شنبه 98.04.22
عرضه اولیه سهام شرکت دارویی ره آورد تامین در نماد درهآور چهارشنبه 98/04/12
عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ در نماد سیمرغ دوشنبه 98.4.2
عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم در نماد جم پیلن دوشنبه 98.3.27
عرضه اولیه سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در نماد دکپسول یکشنبه مورخ 98.3.5
عرضه اولیه سهام کشت و صنعت شریف آباد در نماد  زشریف سه شنبه مورخ 1398.02.31