شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری!

نویسنده:آتی ساز™

عرضه اولیه رنیک چهارشنبه 98/06/13
عرضه اولیه فسازان دوشنبه 98/05/28
عرضه اولیه سهام شرکت پخش هجرت در نماد هجرت شنبه مورخ 98.05.19
عرضه اولیه نوری سهام شرکت پتروشیمی نوری شنبه 98.04.22
عرضه اولیه سهام شرکت دارویی ره آورد تامین در نماد درهآور چهارشنبه 98/04/12
نحوه پرداخت سود سهام جم پیلن
عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ در نماد سیمرغ دوشنبه 98.4.2
گزارش روز بازار بورس 98.3.27
عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم در نماد جم پیلن دوشنبه 98.3.27
گزارش روز بازار بورس 98.3.18