شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روز بازار بورس 98.3.27
گزارش روز بازار بورس

گزارش روز بازار بورس 98.3.27

گزارش روز بازار سرمایه 98.3.27

کارگزاری آتی ساز بازار مقدار تغییرات
شاخص کل 238.160 59-
کل ارزش معاملات 22.293 20.58%-
معاملات خرد 13.892 27.52%-
بیشترین ارزش معاملات بورس
سفارس 649 میلیارد ریال
خساپا 252 میلیارد ریال
خودرو 243 میلیارد ریال
تاصیکو 242 میلیارد ریال
بیشترین ارزش معاملات فرابورس
زاگرس 166 میلیارد ریال
مادیرا 136 میلیارد ریال
اعتلا 131 میلیارد ریال
دی 127 میلیارد ریال
تاثیر در شاخص
فارس  447+
همراه 230-
اخابر 149-
شبندر 141+

گزارش تشریحی بازار:

فشار بر نمادها و گروه های کوچک بازار که از روز گذشته مشهود بود افت شاخص ها را در پی داشت و از طرفی اقبال بازار به پتروپالایشی ها از شدت افت شاخص کل کاست، هر چند شاخص هم وزن افت محسوسی را ثبت نمود. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از معاملات منفی نمادهای همراه و اخابر با افت 59 واحدی در ارتفاع 238.1 هزار واحدی آرام گرفت که در این بین نمادهای فارس و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.

وضعیت گروه های مطرح بازار:

صنعت خودرو: اکثر نمادهای مربوط به این گروه با فشار عرضه زیادی مخصوصا در اواخر بازار روبرو شدند و به صف فروش رسیدند.

صنعت پالایشی: این گروه جز محدود گروه هایی بود که امروز قرمزپوش نبودند و معاملات در این گروه متعادل و مثبت دنبال می شد.

تک سهم های مطرح بازار:

سفارس: این نماد برای دومین روز متوالی با حجم معاملات بسیار بالا به صف خرید رسید.

دی: با وجود این که اکثر هم گروهی های این نماد معاملات منفی را دنبال می کردند، این نماد باز هم با افزایش تقاضا به صف خرید رسید

شایعات و شنیده ها:

وزارت نفت: شنیده ها حاکی از این است که به زودی سورنا ستاری به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی می شود.

بازگشایی نمادهای مهم:

نماد میزان تغییرات پس از بازگشایی علت بازگشایی
اوان 4.97% + برگزاری مجمع عمومی عادی
وبهمن 8.27% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
برکت 2.53% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
سمایه 1.56% – برگزاری مجمع عمومی عادی
تپولا 0.00% برگزاری مجمع عمومی عادی
فاسمین 0.70% + برگزاری مجمع عمومی عادی
بمپنا 10.15% + برگزاری کنفرانس
وساپا 3.01% – رفع تعلیق
سمگا 2.16% + برگزاری کنفرانس
دقاضی 10.00% + برگزاری کنفرانس

توقف نمادهای مهم:

نماد علت توقف
سبهان نوسان بیش از 50 درصد
سمتاز, اعتلا, زدشت, غدیس, سیدکو, وملی, وتوکا, خراسان, کپشیر, فسلیر برگزاری مجمع عمومی عادی
وبملت, وسبحان, شفارس, شیران افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
وایران, سکرد, زمگسا افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
های وب تعلیق
شمواد, ثنظام نوسان بیش از 60 درصد
وسین, ثتوسا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

اوراق مشارکت، سلف موازی و …

نماد سررسید روز تا سررسید YTM(last) BEY(last) حجم معاملات ارزش معاملات
اخزا604 1398-08-20 147 0.2136 0.2013 53415 49.4 B
اخزا606 1398-07-22 119 0.2169 0.2027 4287 4.0 B
اخزا614 1398-10-16 203 0.1848 0.1778 56 50.5 M
اخزا608 1398-04-11 15 0.2367 0.2134 11426 11.3 B
اخزا609 1398-04-11 15 0.2459 0.2209 28331 28.1 B
اخزا610 1398-09-11 168 0.2155 0.2042 983 899 M
اخزا612 1398-11-14 231 0.2112 0.2037 17216 15.2 B
اخزا613 1398-10-16 203 0.2108 0.2018 39072 35.1 B
اخزا615 1398-08-20 147 0.2136 0.2013 7363 6.8 B
اخزا622 1398-05-23 58 0.2191 0.2013 22203 21.5 B
اخزا624 1399-06-25 456 0.2213 0.2271 997 775 M
اخزا623 1399-05-28 428 0.2213 0.2253 5746 4.5 B

 

 

ثبت نام سجام