شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روز بازار بورس 98.3.18
گزارش روز بازار بورس

گزارش روز بازار بورس 98.3.18

گزارش روزانه بازار سرمایه 98.3.18

کارگزاری آتی ساز بازار مقدار تغییرات
شاخص کل 226.888 95-
کل ارزش معاملات 16.058 26.93%-
معاملات خرد 13.705 21.37%-
بیشترین ارزش معاملات بورس
پترول 493 میلیارد ریال
خساپا 490 میلیارد ریال
سپ 262 میلیارد ریال
وتجارت 213 میلیارد ریال
بیشترین ارزش معاملات فرابورس
کرمان 241 میلیارد ریال
ذوب 212 میلیارد ریال
سمگا 167 میلیارد ریال
غشهداب 102 میلیارد ریال
تاثیر در شاخص
فارس  276-
پارس 181-
شنفت 115+
بفجر 111-

گزارش تشریحی بازار:

اخبار مربوط به تحریم مجدد برخی از شرکت های پتروشیمی در کنار افت قیمت ها در بازارهای جهانی روندی اصلاحی در اکثر نمادهای شاخص ساز را در پی داشت و این در حالی بود که رشد قوی در گروه های کوچکتر رشد شاخص هم وزن را به دنبال داشت. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از معاملات منفی نمادهای فارس و پارس با افت 95 واحدی در ارتفاع 226.9 هزار واحدی آرام گرفت که در این بین نمادهای شنفت و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.

وضعیت گروه های مطرح بازار:

صنعت محصولات غذایی : این گروه یکی از گروه های خوب بازار بود که اکثر نمادهای آن مثبت و صف خرید بودند

صنعت دارو: همچنان یکی از گروه های پیشتاز بازار این گروه است که امروز نیز تقریبا تمامی نمادهای آن صف خرید بودند.

تک سهم های مطرح بازار:

کرمان: امروز نیز این نماد با حجم معاملات بالا به صف خرید رسید

سپ: از اواسط بازار این نماد با افزایش تقاضا روبرو شد و با حجم معاملات بالا به صف خرید رسید.

شایعات و شنیده ها:

پتروشیمی: برخی شنیده ها حاکی از آن است که بازار متشکل ارزی طی 2 هفته آینده با اولین عرضه از سوی برخی شرکت های پتروشیمی شروع به کار خواهد کرد

بازار پایه: شنیده ها حاکی از عدم اجرای قانون جدید روی گروه زرد رنگ بازار پایه می باشد. قانون جدید فعلا به صورت آزمایشی روی گروه قرمز انجام می گیرد.

بازگشایی نمادهای مهم:

نماد میزان تغییرات پس از بازگشایی علت بازگشایی
وتوکا 8.72% + افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
افرا 4.30% – برگزاری مجمع عمومی عادی
قاسم 3.50% + برگزاری مجمع عمومی عادی
کی بی سی 4.86% + برگزاری مجمع عمومی عادی
فجام 4.10% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
پلاسک 10.13% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
ددام 10.14% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
سدبیر 9.94% + برگزاری کنفرانس
ثزاگرس 16.80% – برگزاری کنفرانس
سمایه 6.01% – به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی
ولیز 3.95% + اعلام تنفس در مجمع عمومی عادی
غپینو 15.90% + برگزاری مجمع عمومی عادی
غشهد 3.51% + برگزاری مجمع عمومی عادی
شلرد 1.55% + برگزاری مجمع عمومی عادی
دقاضی 1.71% + برگزاری مجمع عمومی عادی

توقف نمادهای مهم:

نماد علت توقف
زشریف- بکاب- شفارس- ستران نوسان بیش از 50 درصد
ومشان افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
کنور- غبشهر- لخانه افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
بپاس- دبالک- وسبحان- غدیس- درازک- کاما- کفرا برگزاری مجمع عمومی عادی
پلوله تعلیق

اوراق مشارکت، سلف موازی و …

نماد سررسید روز تا سررسید YTM(last) YTM(bid) YTM(ask) حجم معاملات ارزش معاملات
اخزا604 1398-08-20 156 0.2153 0.2151 0.1732 11571 10.7 B
اخزا606 1398-07-22 128 0.2112 0.2076 0.1913 1494 1.4 B
اخزا614 1398-10-16 212 0.2165 0.2165 0.1989 24895 22.2 B
اخزا608 1398-04-11 24 0.22 0.22 0.209 29146 28.8 B
اخزا609 1398-04-11 24 0.2202 0.2202 0.2052 4221 4.2 B
اخزا610 1398-09-11 177 0.2146 0.2146 0.2037 474 431 M
اخزا612 1398-11-14 240 0.2161 0.2161 0.2092 30440 26.8 B
اخزا613 1398-10-16 212 0.2151 0.2169 0.2123 14843 13.2 B
اخزا615 1398-08-20 156 0.2031 0.2187 0.2001 3273 3.0 B
اخزا622 1398-05-23 67 0.2121 0.221 0.1163 16328 15.8 B
اخزا624 1399-06-25 465 0.219 0.224 0.2166 18687 14.5 B
اخزا623 1399-05-28 437 0.217 0.217 0.2145 13295 10.5 B
اخزا704 1399-10-22 583 0.2251 0.2264 0.2252 38108 27.5 B
اخزا706 1399-04-23 401 0.2277 0.2277 0.2183 54738 43.7 B
اخزا703 1399-07-21 492 0.228 0.228 0.2222 60275 45.7 B
اخزا709 1399-05-13 422 0.2232 0.2232 0.2143 7196 5.7 B
اخزا708 1398-07-23 129 0.2022 0.2199 0.2036 29321 27.4 B
اخزا707 1398-06-27 102 0.2198 0.2198 0.206 72663 68.7 B
اخزا713 1400-05-18 793 0.2272 0.2272 0.2258 34188 21.8 B
اخزا714 1398-07-22 128 0.2107 0.2216 0.1861 11468 10.7 B
اخزا710 1398-03-27 9 0.1324 0.2252 0.1342 11677 11.6 B
اخزا716 1400-04-07 751 0.2198 0.2229 0.2193 25794 17.1 B
اخزا717 1398-10-17 213 0.2198 0.2182 0.214 1151 1.0 B