شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روز بازار بورس 98.2.28
گزارش روز بازار بورس

گزارش روز بازار بورس 98.2.28

گزارش روز بازار سرمایه 98.2.28

کارگزاری آتی ساز بازار مقدار تغییرات
شاخص کل 212.750 1733+
کل ارزش معاملات 17.544 13.16%-
معاملات خرد 14.735 1.48%+
بیشترین ارزش معاملات بورس
فلوله 579 میلیارد ریال
بترانس 545 میلیارد ریال
وتجارت 304 میلیارد ریال
خودرو 303 میلیارد ریال
بیشترین ارزش معاملات فرابورس
ذوب 362 میلیارد ریال
بهپاک 258 میلیارد ریال
خدیزل 212 میلیارد ریال
چکاپا 133 میلیارد ریال
تاثیر در شاخص
فولاد  197-
اخابر 175+
فملی 124-
وبملت 121+

گزارش تشریحی بازار:

بهبود فضای سیاسی و ثبات نسبی در قیمت های جهانی بازگشت تعادل به بازار را در پی داشت. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از معاملات مثبت نمادهای اخابر و وبملت با رشد 1732 واحدی به ارتفاع 212.7 هزار واحدی رسید که در این بین نمادهای فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

وضعیت گروه های مطرح بازار:

صنعت ماشین آلات : یکی از بهترین گروه های امروز بازار این گروه بود که اکثر نمادهای آن سبزپوش و صف خرید بودند.

صنعت زراعت: اکثر نمادهای این گروه امروز معاملات اصلاحی داشتند و قرمزپوش بودند.

تک سهم های مطرح بازار:

فلوله: این نماد که بازار را با صف خرید آغاز کرده بود حجم معاملات بسیار بالا و عجیبی را تجربه کرد و در نهایت نیز با صف خرید بسته شد.

شپلی: این نماد امروز با رشد نزدیک به 25 درصدی و حجم معاملات بسیار بالا مورد بازگشایی قرار گرفت.

شایعات و شنیده ها:

ذوب: از ذوب خبر می رسد این هفته سود 50 تومانی برای سال 97 را از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.

سیمان: از این گروه خبرهای افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی به گوش می رسد

بازگشایی نمادهای مهم:

نماد میزان تغییرات پس از بازگشایی علت بازگشایی
حتاید 10.06% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
غالبر 9.74% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
کرمان 13.49% + افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
کایتا 4.24% + برگزاری مجمع عمومی عادی
دهدشت 0.0% اعلام تنفس در مجمع عمومی عادی
غپاذر 4.86% + برگزاری مجمع عمومی عادی
شپلی 25.12% + برگزاری مجمع عمومی عادی
خدیزل 18.58% + افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
فولای 10.12% + به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی
شرانل 21.94% + خروج از تعلیق
رانفور 3.95% + برگزاری مجمع عمومی عادی
ددام 21.66% + برگزاری مجمع عمومی عادی
لخانه 10.00% + برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

توقف نمادهای مهم:

نماد علت توقف
دانا نوسان بیش از 50 درصد
زفکا- غفارس- سیلام- دلر- سبجنو برگزاری مجمع عموی عادی
غدیس افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
فسلیر نوسان بیش از 60 درصد
آینده تعلیق
ثتوسا برگزاری مجمع عموی فوق العاده

اوراق مشارکت، سلف موازی و …

نماد سررسید روز تا سررسید YTM(last) YTM(bid) YTM(ask) حجم معاملات ارزش معاملات
اخزا604 1398-08-20 177 0.2259 0.223 0.2147 22828 20.7 B
اخزا606 1398-07-22 149 0.2201 0.229 0.1821 502 463 M
اخزا614 1398-10-16 233 0.2285 0.2258 0.2198 997 874 M
اخزا608 1398-04-11 45 0.228 0.228 0.2178 20588 20.1 B
اخزا609 1398-04-11 45 0.232 0.228 0.2078 2880 2.8 B
اخزا610 1398-09-11 198 0.2269 0.2274 0.2144 6902 6.2 B
اخزا612 1398-11-14 261 0.2268 0.2268 0.2249 33267 28.7 B
اخزا613 1398-10-16 233 0.2261 0.2261 0.2224 8874 7.8 B
اخزا615 1398-08-20 177 0.228 0.2285 0.2188 7941 7.2 B
اخزا622 1398-05-23 88 0.221 0.237 0.221 23260 22.1 B
اخزا624 1399-06-25 486 0.2391 0.2375 0.235 9549 7.2 B
اخزا623 1399-05-28 458 0.2351 0.2364 0.2341 6477 5.0 B

 

انجمن سوال و جواب بورسی کارگزاری بورس

باشگاه مشتریان آتی ساز بازار