شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روز بازار بورس 98.2.23
گزارش روز بازار بورس

گزارش روز بازار بورس 98.2.23

گزارش روزانه بازار سرمایه 98.2.23

کارگزاری آتی ساز بازار مقدار تغییرات
شاخص کل 207.751 3683+
کل ارزش معاملات 14.014 12.54%-
معاملات خرد 9.847 19.51%-
بیشترین ارزش معاملات بورس
خودرو 539 میلیارد ریال
خزامیا 412 میلیارد ریال
تاصیکو 379 میلیارد ریال
خساپا 368 میلیارد ریال
بیشترین ارزش معاملات فرابورس
ذوب 319 میلیارد ریال
زاگرس 169 میلیارد ریال
چکاپا 117 میلیارد ریال
غشهداب 109 میلیارد ریال
تاثیر در شاخص
فولاد  363+
شپنا 216+
فملی 201+
شتران 182+

گزارش تشریحی بازار:

فاصله گرفتن نسبی سهامداران از رفتار هیجانی که در چند روز اخیر شدت گرفته بود، رشد مناسب بازار را در پی داشت هر چند حجم معاملات چندان قابل توجه نبود. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از معاملات مثبت نمادهای فولاد و شپنا با رشد 3682 واحدی به ارتفاع 207.7 هزار واحدی آرام رسید که در این بین نمادهای ونوین و خودرو بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

وضعیت گروه های مطرح بازار:

صنعت قند: یکی از بهترین گروه های امروز بازار این گروه بود که اکثر نمادهای آن صف خرید بودند. بازگشایی نماد قشرین با رشد 124 درصدی در این گروه قابل توجه بود

صنعت پالایش: این گروه شاخص ساز نیز از گروه های خوب بازار امروز بود که اکثر نمادها سبزپوش بودند.

تک سهم های مطرح بازار:

تاصیکو: این نماد تازه وارد امروز با افزایش تقاضا روبرو شد و به صف خرید نسبتا سنگینی رسید

خزامیا: این نماد که بازار را با عرضه زیاد و رسیدن به صف فروش آغاز کرده بود با افزایش تقاضا مواجه شد و به صف خرید رسید

شایعات و شنیده ها:

حسیر، رجا: در انتظار افزایش 25 درصدی قیمت بلیط قطار هستیم.

شتران: پیشنهاد افزایش سرمایه 83 درصدی شتران از محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه

بازگشایی نمادهای مهم:

نماد میزان تغییرات پس از بازگشایی علت بازگشایی
پدرخش 9.67% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
لبوتان 9.06% + نوسان بیش از 50 درصد و اطلاعیه منتشر شده
غصینو 3.43% + افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
سدور 12.20% – برگزاری مجمع عمومی عادی
قشرین 124.81% + افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

توقف نمادهای مهم:

نماد علت توقف
ختراک نوسان بیش از 50 درصد
گکوثر- ارفع- زنگان- خچرخش- سغرب- فجر برگزاری مجمع عموی عادی
ثاخت- کنور افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
بهپاک- حریل تعلیق

اوراق مشارکت، سلف موازی و …

نماد سررسید روز تا سررسید YTM(last) YTM(bid) YTM(ask) حجم معاملات ارزش معاملات
اخزا604 1398-08-20 182 0.2189 0.2284 0.2189 31366 28.4 B
اخزا606 1398-07-22 154 0.2287 0.2287 0.2157 9723 8.9 B
اخزا614 1398-10-16 238 0.2166 0.2309 0.2168 618 544 M
اخزا608 1398-04-11 50 0.223 0.2229 0.2048 4299 4.2 B
اخزا609 1398-04-11 50 0.2166 0.2302 0.2166 7900 7.7 B
اخزا610 1398-09-11 203 0.2086 0.2257 0.2086 108541 97.1 B
اخزا612 1398-11-14 266 0.228 0.228 0.2256 29145 25.1 B
اخزا613 1398-10-16 238 0.2305 0.2305 0.2187 36875 32.4 B
اخزا615 1398-08-20 182 0.2281 0.2281 0.2082 3836 3.5 B
اخزا622 1398-05-23 93 0.235 0.235 0.2202 4486 4.3 B
اخزا624 1399-06-25 491 0.2342 0.236 0.2336 67781 51.1 B
اخزا623 1399-05-28 463 0.2291 0.2303 0.2288 11585 8.9 B
اخزا705 1398-05-23 93 0.218 0.2276 0.218 55383 52.6 B
اخزا711 1398-04-30 69 0.2243 0.2339 0.2243 85 81.7 M

 

 

ثبت نام سجام ، سامانه سجام