شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روز بازار بورس 1397/12/04
گزارش روز بازار بورس

گزارش روز بازار بورس 1397/12/04

گزارش روز بازار بورس و اوراق بهادار به تاریخ 1397/12/04- کارگزاری آتی ساز بازار ، گزارش بازار سرمایه ، تحلیل شاخص کل و ارزش معاملات ، بیشترین ارزش معاملات بورس و فرابورس ، گزارش تشریح بازار ، تک سهم های مطرح بازار ، وضعیت گروه های مطرح بازار سرمایه و…

گزارش بورس و بازار سرمایه صفحه اول 97.12.04
گزارش بورس و بازار سرمایه صفحه دوم 97.12.04
گزارش بورس و بازار سرمایه صفحه سوم 97.12.04