شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش روزانه بازار سرمایه 1398/07/07
گزارش روز بازار بورس

گزارش روزانه بازار سرمایه 1398/07/07

گزارش روزانه بازار سرمایه 1398/07/07

گزارش تشریحی بازار: بازار آغازی مثبت داشت و در ادامه اختلال مجدد در سامانه معاملاتی به فشار عرضه دامن زد و شاهد افت بازار به خصوص در نمادهای بزرگ بودیم. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از معاملات منفی نمادهای رمپنا و کگل با افت 1773 واحدی در ارتفاع 318.2 هزار واحدی آرام گرفت که در این بین نمادهای شسپا و رانفور بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.

وضعیت گروه های مطرح بازار:

صنعت دارو: با وجود اینکه عرضه ها در این گروه نسبت به روزهای قبل بیشتر بود اکثر نمادها باز هم با صف خرید بسته شدند.

صنعت محصولات شیمیایی: فشار عرضه در این گروه زیاد بود و اکثر نمادها قرمزپوش بودند.

تک سهم های مطرح بازار:

داوه: با وجود افزایش عرضه ها در اکثر نمادهای بازار این نماد به مانند چند روز گذشته امروز نیز صف خرید سنگین بسیار کم عرضه ای داشت

وتجارت: این نماد که به تازگی روند روبه رشدی را آغاز کرده است امروز حجم معاملات عجیب بیش از 2 میلیاردی داشت

شایعات و شنیده ها:

1.بازار پایه: بر اساس شنیده ها دامنه نوسان بازار زرد به 10 درصد تغییر می یابد.

بازگشایی نمادهای مهم:

توقف نمادهای مهم:

اوراق مشارکت، سلف موازی و …