شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری!

راهنمای باشگاه مشتریان

راهنمای باشگاه مشتریان کارگزاری آتی ساز بازار

 

در این صفحه بخش های مختلف باشگاه نمایش داده می شود.

1srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

صفحه امتیازات

در این قسمت امتیازات دریافتی توسط مشتری به همراه نمودارنمایش داده می­شود.

2srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

در قسمت فعالیت شما می توانید فعالیت های انجام شده از طرف خودتان برای کسب امتیاز را مشاهده کنید. فعالیت هایی مثل تکمیل پروفایل، دعوت از دوستان، پرسشنامه های تکمیل شده قابل مشاهده می باشد.

3srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

در قسمت جوایز امکان مشاهده جوایز به همراه امتیاز مورد نیاز، امکان مشخص کردن تعداد، امکان دریافت پاداش نمایش داده می شود، در این قسمت در صورت پر بودن رنگ روی جوایز امکان انتخاب آن وجود دارد.

4srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

امکان عضویت در تلگرام به شما امکان عضویت در کانال آتی ساز بازار را می دهد

5srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

با کلیک بر روی امتیاز امکان مشاهده امتیازات کسب شده وجود دارد

6srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

با کلیک بر روی نظر سنجی امکان مشاهده نظرسنجی و شرکت در مسابقات و جود دارد

7srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

شما می توانید از طریق باشگاه به وبسایت شرکت دسترسی داشته باشید

8srdtgftt3436464535 - راهنمای باشگاه مشتریان

روزیتون 1000 برابر ..:::.. کارگزاری آتی ساز بازار

 

دانلود فایل PDF راهنمای باشگاه مشتریان آتی ساز بازار

atisazbroker dw ae5d987885c407 - راهنمای باشگاه مشتریان

bashgah banner atisaz2 1 - راهنمای باشگاه مشتریان