شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

راهنمای باشگاه مشتریان

راهنمای باشگاه مشتریان کارگزاری آتی ساز بازار

 

در این صفحه بخش های مختلف باشگاه نمایش داده می شود.

صفحه امتیازات

در این قسمت امتیازات دریافتی توسط مشتری به همراه نمودارنمایش داده می­شود.

در قسمت فعالیت شما می توانید فعالیت های انجام شده از طرف خودتان برای کسب امتیاز را مشاهده کنید. فعالیت هایی مثل تکمیل پروفایل، دعوت از دوستان، پرسشنامه های تکمیل شده قابل مشاهده می باشد.

در قسمت جوایز امکان مشاهده جوایز به همراه امتیاز مورد نیاز، امکان مشخص کردن تعداد، امکان دریافت پاداش نمایش داده می شود، در این قسمت در صورت پر بودن رنگ روی جوایز امکان انتخاب آن وجود دارد.

امکان عضویت در تلگرام به شما امکان عضویت در کانال آتی ساز بازار را می دهد

با کلیک بر روی امتیاز امکان مشاهده امتیازات کسب شده وجود دارد

با کلیک بر روی نظر سنجی امکان مشاهده نظرسنجی و شرکت در مسابقات و جود دارد

شما می توانید از طریق باشگاه به وبسایت شرکت دسترسی داشته باشید

روزیتون 1000 برابر ..:::.. کارگزاری آتی ساز بازار

 

دانلود فایل PDF راهنمای باشگاه مشتریان آتی ساز بازار

دانلود تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر