شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل تکنیکال سهم حسینا
تحلیل تکنیکال سهام

تحلیل تکنیکال سهم حسینا

بروزرسانی : 1397/06/07

سهم در محدوده 590 تومان پیشنهاد به خرید شد
سهم با گپ قیمتی مثبت بازگشایی شد و سقف این محدوه نوسانی کف و به سقف کانال را شکسته است
انتظار میرود اندازه عرض کانال رشد داشته باشد تارگت اولیه 1200تومان که در صورت شکسته شدن همین محدوده تراکمنی در میانمدت اهداف 1600 و 2100 تومانی را درپیش دارد…

بروزرسانی : 1397/04/31

حسینا در یک کانال صعودی محصور شده است  که در آخرین گام اصلاحی از موج نزولی به سر میبرد اگر الگوی حرکت قبلی را برای  سهم در نظر داشته باشیم   با حد ضرر شکست کف کانال صعودی میتواند .یک گزینه بسیار کم رسیک برای ورود باشداهداف اولیه برای سهم 675  و 700 تومان میباشد  و اهداف میانمدت سقف کانال صعودی 800 و 880 خواهد بود