شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش

تحلیل بنیادی عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش

در جدول زیر به برآورد ارزش شرکت توزیع داروپخش با نماد دتوزیع بر مبنای مدل های مختلف پرداخته ایم:

در ذیل به بررسی اجمالی از این سهم میپردازیم:

1. سرمایه ثبت شده: 60 میلیارد تومان (آخرین حقوق صاحبان سهام: 140 میلیارد تومان)

2. سهامداران عمده: وپخش 90% -تیپیکو 10%

3. سال مالی: منتهی به 29 اسفندماه

4. کسب و کار : دارا بودن 20 انبار در سطح کشور، مجتمع انبار مرکزی، ناوگان 190 دستگاه کامیون، کامیونت، تریلی و وانت بار به منظور توزیع بالغ بر 4000 قلم دارو

5. جایگاه در بازار:
بزرگترین مجموعه توزیع و پخش دارو در کشور عبارتند از الف. دتوزیع 14% – ب. پخش رازی 11% –
ج. هجرت 9% – د. پخش 8%

6. مهم ترین تامین کنندگان:
دارو 11% – دلر 7% – اهران تجارت 3%

7. سود هر سهم: سال 96 (1142 ریال) – سال 97 (1284 ریال) – نیمه اول 98 (1085 ریال)

8. سیاست تقسیم سود نقدی: سال 96 (72%) – سال 97 (87%) – برآورد سال های آتی (55%)

9. اظهار نظر حسابرس نسبت به آخرین صورت های مالی: مقبول

10. پیش بینی میزان تخصیص به هر کد (با فرض 900 هزارنفر مشارکت کننده): 65 سهم معادل 150 هزارتومان

 

تحلیلگر: امیر حطیطه