شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. فعالیت اصلی شرکت در سال های اخیر، تولید و فروش محصول متانول بوده است که عمده صادرات متانول کشور نیز به چین انتقال داده میشود.

 

جایگاه شرکت در صنعت:

طبق آمار موجود متشره توسط موسسه MMSA، در سال 2018، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 139.17 میلیون تن بوده است. تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر 98.34 میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود 27.09 میلیون تن میباشد که در شرایط فعلی کشور، توان تولید متانول 6.7 میلیون تن است که 4.8 % کل ظرفیت اسمی و 6.8%تولید و 24.7% تجارت متانول جهان را پوشش میدهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به 49.2 درصد متانول ایران و 12 درصد تجارت جهانی متانول را دارا میباشد و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور در رده اول قرار دارد.

در این تحلیل بصورت محتاطانه به بررسی سودآوری سال 98 پرداخته شده است و مفروضات بصورت زیر میباشد :

تولید و فروش :

محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس عمدتا متانول میباشد که در کنار آن بخار نیز تولید میکند که در مقابل متانول عدد ناچیزی بحساب می آید. قیمت فروش محصولات داخلی در بورس انرژی و بر پایه نرخ های اعلامی صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین میگردد و قیمت فروش محصولات صادراتی بر مینای قیمت جهانی تعیین میگردد.

وضعیت تولید شرکت در مقایسه با سال گذشته و همچنین کارشناسی سال های 97 و 98  به شرح زیر میباشد :

قابل ذکر است با توجه به فروش عمدتا صادراتی شرکت پتروشیمی زاگرس، به تفکیک فروش داخلی و خارجی این شرکت نمیپردازیم و فقط به فروش کل محصولات این شرکت در طی سال های گذشته و همچنین کارشناسی سال های 97 و 98 میپردازیم :

یکی از مشکلات موجود در کاهش تولید و فروش مسائل مرتبط با تحریم میباشد که تولید و فروش شرکت را تحت تاثیر قرار داده است و از عوامل مرتبط دیگر به تعمیرات ابتدایی سال 1397 شرکت برمیگردد.

برای سال 98 انتظار میرود با توجه به ظرفیت تولید 3.3 میلیون تنی متانول، در سال پیشرو نزدیک به 3.2 میلیون تن تولید داشته باشیم.

نرخ فروش سالانه و ماهانه سال 1397 را نیز میتوان بصورت زیر در نظر گرفت :

مبلغ و مقدار فروش متانول نیز در نمودار و جداول زیر به تصویر کشیده شده است:

بهای تمام شده :

در این قسمت به پیشبینی عمده هزینه های شرکت پرداخته ایم و همانطور که از جداول ذیل پیداست مواد مصرفی،هزینه اداری عمومی و فروش و همچنین سربار تولید این عمده هزینه ها را شامل میشود :

سودآوری:

نتیجه گیری:

با مفروضاتی که در تحلیل ارائه شد، به نظر نمی رسد شرکت موفق به دست یابی به سودی بیش از هزار تومان شود. از طرف دیگر با در نظر گرفتن نسبت p.e = 5  برای سهم و همچنین در نظر گرفتن تقسیم سود حداکثری در مجمع پیش رو ، قیمت سهم در حدود 6300 تومان خواهد بود که با توجه به قیمت فعلی سهم به نظر نمی رسد زاگرس با مفروضات فعلی جذابیت کافی برای سرمایه گذاری داشته باشد مگر اینکه یکی از پارامترهای اصلی ما یعنی قیمت متانول و یا نرخ دلار دستخوش تغییرات با اهمیتی قرار گیرد که این تغییرات در تحلیل حساسیت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

نسبت های مالی :

نسبت های مالی حائز اهمیت شرکت نیز در طی دوره های 9 ماهه 96 و 97 بصورت زیر میباشد که افزایش نسبت جاری نشاندهنده سرمایه در گردش مثبت و وضعیت مناسب شرکت از لحاظ نقدینگی به منظور تسویه مطالبات بستانکاران و اعتباردهندگان در موعد سررسید میباشد.

 

تحلیلگر: امیر حطیطه