شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم تولید کننده الفین‌ها و پلی‌اتیلن سبک و سنگین خطی می‌باشد. این شرکت مالک 34 درصدی پتروشیمیران و 66 درصد (غیر مستقیم) پلی‌پروپیلن جم می‌باشد.

محصول اصلی شرکت اتیلن بوده که به پلی‌پروپیلن جم به عنوان خوراک فروخته می‌شود. علاوه بر اتیلن، پروپیلن نیز به شرکت مذکور فروخته شده و پتروشیمی جم این دو محصول را به دلیل رابطه سهام‌داری با تخفیف حدود 40 درصدی به پلی‌پروپیلن جم به فروش می‌رساند. این امر منجر به بهبود سودآوری و ارزش افزوده پلی‌پروپیلن جم شده پتروشیمی جم علاوه بر دریافت سود نقدی، با این سیاست منجر به رشد سودآوری این شرکت و در نهایت رشد قیمت سهم آن شده که به نفع خود پتروشیمی جم می‌باشد. از اینرو در این تحلیل فرض شده که سیاست مذکور ادامه می‌یابد.

تمامی اعداد برآورد شده در تحلیل طبق مفروضات زیر می‌باشد:

گفتنی است که محاسبه ارزش ذاتی با در نظر گرفتن مدل تنزیل جریانات نقدی (DDM) طبق مفروضات ذکر شده انجام گرفته است. مفروضات لحاظ شده با توجه به کلیات اقتصاد و داده‌های تاریخی در نظر گرفته شده و ممکن است مدل لحاظ شده به دلیل شرایط خاص صنعت فعالیت و یا شرایط شرکت برای آن بطور کامل صدق نکند؛ اما سنجه‌ای برای ارزش گذاری شرکت در شرایط ثبات کامل به حساب می‌آید.

تخفیف ذکر شده در قسمت قبل در نرخ فروش پروپیلن و اتیلن لحاظ شده و نرخ‌های جدول فوق طبق نرخ‌های خلیج فارس می‌باشد.

تولید و فروش

حدود نیمی از پلی‌اتیلن تولیدی شرکت به صورت صادراتی به فروش می‌رسد. مقدار تولید محصولات طبق سنوات گذشته لحاظ شده و تخفیف دو محصول اتیلن و پروپیلن در نرخ‌های فروش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

بیش از 70 درصد بهای تمام شده پتروشیمی جم به مواد مستقیم اختصاص دارد. نرخ اغلب مواد مصرفی شرکت ارتباط مستقیم با نرخ گاز مایع دارد، از اینرو قیمت این ماده بسیار برای شرکت مهم تلقی می‌شود.

سود و زیان

سود سال مالی 98 و 99 جم پیلن و پتروشیمیران نیز در درآمد غیر عملیاتی دیده شده است.

نتیجه‌گیری

در مجموع شرایط بنیادی پتروشیمی جم مناسب بوده و تنها از حیث تغییرات قیمت‌های جهانی بسیار در معرض ریسک قرار دارد. با توجه به شرایط فعلی و قیمت سهم، خرید جذاب ارزیابی نمی‌شود. اما در صورت تغییر در قیمت پلی اتیلن یا گاز مایع، ممکن است استراتژی خرید تغییر کند.