شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تبریز(شبریز)
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تبریز(شبریز)

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تبریز(شبریز)

فعالیت پالایشگاه نفت تبریز دریافت نفت خام از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تولید فرآورده‌های مختلف از آن می‌باشد. محصولات پالایشگاه‌های کشور به دو دسته فرآورده‌های اصلی و فرآورده‌های ویژه تقسیم می‌شود.

فرآورده‌های اصلی شامل گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره می‌باشد. مشتری انحصاری این محصولات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده و بخش عمده محصولات پالایشگاه‌ها در این دسته هستند.

دسته بعدی فرآورده‌های ویژه (فرعی) بوده که شامل وکیوم باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا و روغن پایه می‌شود. این محصولات به تولید کنندگان به عنوان خوراک و در بورس کالا فروخته می‌شود.

مبلغ فروش محصولات اصلی به شرکت به صورت مستقیم پرداخت نشده و با مبلغ خرید نفت از شرکت ملی پخش تهاتر می‌شود. اما فروش محصولات فرعی بطور مستقیم به شرکت پرداخت می‌شود.

جایگاه پالایشگاه تبریز در صنعت از منظر دریافت خوراک در جدول زیر نمایش داده شده است.

گفتنی که ظرفیت نهایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس 360 هزار بشکه در روز می‌باشد.

مقایسه مقدار تولید بنزین و گازوئیل (نفت گاز) این صنعت به ترتیب در زیر نمایش داده شده است.

تمامی اعداد برآورد شده در این تحلیل طبق مفروضات زیر می‌باشد:

گفتنی است که محاسبه ارزش ذاتی با در نظر گرفتن مدل تنزیل جریانات نقدی (DDM) طبق مفروضات ذکر شده انجام گرفته است.

تولید و فروش

مقدار فروش شرکت که با توجه به ظرفیت روزانه خوراک و درصد تبدیل به هریک از فرآورده‌ها (ضریب نلسون) محاسبه شده است. نرخ فروش فرآورده‌های اصلی بر مبنای کرک اسپرد بوده که شرکت ملی پخش با توجه به کرک اسپردهای جهانی، کیفیت محصول شرکت و نرخ دلار نیما قیمت خرید را اعلام می‌کند.

ترکیب فروش کلی و محصولات اصلی در شکل‌های زیر نمایش داده شده است.

مقدار، نرخ و مبلغ فروش محصولات اصلی و فرعی (ویژه) به صورت جداگانه محاسبه شده است. نرخ‌های فروش بر حسب دلار می‌باشند.

بهای تمام شده

بهای تمام شده شرکت مربوط به خرید نفت از شرکت ملی پخش بوده و این خرید با تخفیف 5 درصدی انجام می‌گیرد.

سود و زیان

شرکت دارای زیر مجموعه‌ای به نام پتروشیمی تبریز بوده که مالک 49 درصد آن میباشد و خوراک خود را که نفتا بوده از این پالایشگاه دریافت می‌کند. تاثیر سود این پتروشیمی در سایر درآمدهای غیر عملیاتی دیده شده است.

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شده نرخ‌های فروش از جمع قیمت نفت و کرک اسپرد به دلار و در نهایت ضرب در دلار نیما محاسبه می‌شود. به همین دلیل قیمت نفت به تنهایی بر سود شرکت اثر گذار نیست و تاثیر کرک اسپردها بیشتر از نفت می‌باشد چراکه کاهش قیمت نفت، هزینه مواد اولیه را هم کاهش می‌دهد.

موضوع اصلی در این صنعت انحصار شرکت ملی پخش  بوده چراکه محاسبه کرک اسپردها برای هر پالایشگاه توسط این شرکت صورت گرفته و اصلی‌ترین فاکتور در تعیین سود می‌باشد. این موضوع به عنوان یک ریسک مهم برای این صنعت تلقی می‌شود.

ریسک تامین آب مورد نیاز نیز متوجه شرکت بوده و در صورت عدم وجود آب کافی در تولید وقفه خواهد افتاد.

نکته مثبت پالایشگاه تبریز افزایش سهم محصولات فرعی از مبلغ فروش است؛ به دلیل دریافت مستقیم وجه ناشی از فروش محصولات این امر موجب بهبود وضعیت نقدینگی در شرکت می‌شود. از طرف دیگر پتروشیمی تبریز هم از منظر بنیادی در شرایط خوبی بوده و در سودآوری شرکت اثر مثبت خواهد داشت.

با توجه به مطالب یاد شده و قیمت فعلی سهم، خرید در مقطع فعلی جذاب ارزیابی نمی‌شود اما در صورت تغییر در کرک اسپردها یا قیمت نفت ممکن است ارزندگی سهم تغییر کند.