شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

فعالیت پالایشگاه نفت اصفهان دریافت نفت خام از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تولید فرآورده‌های مختلف از آن می‌باشد. محصولات پالایشگاه‌های کشور به دو دسته فرآورده‌های اصلی و فرآورده‌های ویژه تقسیم می‌شود.

فرآورده‌های اصلی شامل گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره می‌باشد. مشتری انحصاری این محصولات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده و بخش عمده محصولات پالایشگاه‌ها در این دسته هستند.

دسته بعدی فرآورده‌های ویژه (فرعی) بوده که شامل وکیوم باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا و روغن پایه می‌شود. این محصولات به تولید کنندگان به عنوان خوراک و در بورس کالا فروخته می‌شود.

پالایشگاه اصفهان در صنعت خود از جایگاه مناسبی برخوردار است که در ادامه میزان خوراک دریافتی مقایسه شده است.

مقایسه مقدار تولید بنزین و گازوئیل (نفت گاز) این صنعت به ترتیب در زیر نمایش داده شده است.

تمامی اعداد برآورد شده در این تحلیل طبق مفروضات زیر می‌باشد:

گفتنی است که محاسبه ارزش ذاتی با در نظر گرفتن مدل تنزیل جریانات نقدی (DDM) طبق مفروضات ذکر شده انجام گرفته است.

تولید و فروش

مقدار فروش شرکت که با توجه به ظرفیت روزانه خوراک و درصد تبدیل به هریک از فرآورده‌ها (ضریب نلسون) محاسبه شده است. نرخ فروش فرآورده‌های اصلی بر مبنای کرک اسپرد بوده که شرکت ملی پخش با توجه به کرک اسپردهای جهانی، کیفیت محصول شرکت و نرخ دلار نیما قیمت خرید را اعلام می‌کند.

وزن محصولات اصلی که بخش عمده فروش را شامل می‌شوند در شکل زیر برای سال 97 نمایش داده شده است.

در ادامه فروش محصولات اصلی و فرعی به صورت جدا محاسبه شده است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده شرکت مربوط به خرید نفت از شرکت ملی پخش بوده و این خرید با تخفیف 5 درصدی انجام می‌گیرد.

سود و زیان

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شده نرخ‌های فروش از جمع قیمت نفت و کرک اسپرد به دلار و در نهایت ضرب در دلار نیما محاسبه می‌شود. به همین دلیل قیمت نفت به تنهایی بر سود شرکت اثر گذار نیست و تاثیر کرک اسپردها بیشتر از نفت می‌باشد چراکه کاهش قیمت نفت، هزینه مواد اولیه را هم کاهش می‌دهد.

موضوع اصلی در این صنعت انحصار شرکت ملی پخش  بوده چراکه محاسبه کرک اسپردها برای هر پالایشگاه توسط این شرکت صورت گرفته و اصلی‌ترین فاکتور در تعیین سود می‌باشد. این موضوع به عنوان یک ریسک مهم برای این صنعت تلقی می‌شود.

پالایشگاه اصفهان ریسک تامین آب مورد نیاز را نیز داشته و در صورت عدم وجود آب کافی در تولید شرکت وقفه خواهد افتاد، هرچند که طبق گفته شرکت پروژه بهره برداری از پساب به بهره برداری رسیده است.

پالایشگاه اصفهان در بهار سال جاری توانسته به سود مناسب 87 تومانی برسد که به نظر می‌رسد این سود در فصل‌های آتی هم قابل تکرار باشد چراکه وضعیت بنیادی شرکت در مجموع مناسب است. با توجه به مطالب یاد شده و قیمت فعلی سهم، خرید در مقطع فعلی جذاب ارزیابی نمی‌شود اما در صورت تغییر در کرک اسپردها یا قیمت نفت ممکن است ارزندگی سهم تغییر کند.