شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فعالیت فولاد کاوه تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی به ظرفیت زیر می‌باشد:

شرکت طرح افزایش ظرفیت تولید شمش تا 2.4 میلیون تن را در دست اجرا داشته و پیشبینی کرده که تا پایان سال 1398 به اتمام برسد (پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 97 حدود 63 درصد از سمت شرکت اعلام شده است).

درصد بیشتری از شمش تولیدی شرکت به صادرات اختصاص داشته (حدود 70 درصد) بطوریکه در سال 97، سهم 22 درصدی از صادرات فولاد کشور را داشته است. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، سهم فروش صادراتی سال 97 نسبت به 96 کاهش یافته است.

گفتنی است که برآوردهای صورت گرفته در این تحلیل بر اساس گزارش سالانه 97 صورت گرفته و مفروضات لحاظ شده در تحلیل به شرح زیر است:

تولید و فروش

روند تولید شرکت به این صورت بوده که در ابتدا آهن اسفنجی تولید کرده و سپس آن را به شمش فولادی تبدیل می‌کند. میزان تولید وفروش بر اساس ظرفیت شرکت و فروش انتظاری در نظر گرفته شده است. نرخ فروش به دلیل اینکه در شرایط تحریم تولید کنندگان داخلی ناچار به اعطای تخفیف هستند، کمتر از قیمت جهانی شمش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

فولاد کاوه گندله را به عنوان مواد اولیه خریداری کرده و سپس آنرا تبدیل به آهن اسفنجی می‌کند. شایان توجه است که کوره‌های شرکت برای تولید شمش از نوع قوس الکتریکی بوده و به همین منظور قیمت جهانی الکترود نیز برای شرکت عامل مهمی تلقی می‌شود.

نرخ خریداری گندله بر مبنای شمش فولاد خوزستان بوده و سایر هزینه‌ها بر حسب نوع، نسبت به دلار یا تورم عمومی رشد داده شده‌اند.

سودآوری

نتیجه‌گیری

وضعیت بنیادی شرکت در چند سال اخیر روبه بهبود بوده و این موضوع در نسبت‌های فعالیت نیز مشهود است.

سود شرکت به میزان قابل توجهی به قیمت شمش جهانی و نرخ دلار حساس است چراکه درآمد و هزینه مواد اولیه شرکت مبتنی بر این دو متغیر می‌باشد؛ که سود سال 98 نسبت به این دو متغیر محاسبه شده است.

در مجموع با توجه به سود برآوردی و قیمت فعلی سهم، و اینکه شرکت طرح تولید گندله در سنگان را نیز در دست بررسی دارد و به نتیجه رسیدن آن موجب رشد قابل توجه حاشیه سود ناخالص خواهد شد، و همچنین با در نظر داشتن پیشرفت مناسب طرح افزایش ظرفیت تولید فولاد، خرید سهم با دید بلند مدت و میان مدت جذاب ارزیابی می‌شود.