شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران از زیر مجموعه‌های توسعه معادن روی ایران بوده و فعالیت اصلی آن تولید شمش روی می‌باشد. عمده بازار این تولید کنندگان در خارج از کشور بوده چرا که فلز روی مصرف کمی در صنایع داخلی دارد.

تمامی اعداد برآورد شده در این تحلیل طبق مفروضات زیر می‌باشد:

گفتنی است که محاسبه ارزش ذاتی با در نظر گرفتن مدل تنزیل جریانات نقدی (DDM) طبق مفروضات ذکر شده انجام گرفته است. شرکت تا پایان سال 97 حدود 2789 تن موجودی شمش روی داشته که ارزش آنها با کسر بهای تمام شده در سود سال 98 لحاظ شده است.

تولید و فروش

دلیل افت فروش شرکت در سال 97 مشکل صادرات شمش روی و اشباع بازار داخلی بوده که پس از نیمه دوم سال گذشته وضعیت صادرات این محصول بهبود قابل توجهی را شاهد بوده است.

بهای تمام شده

شرکت با ریسک تامین خاک که مواد اولیه اصلی شرکت بوده مواجه است. در حال حاضر شرکت بخشی از خاک خود را از BZS شرکت کالسیمین تهیه کرده که مقدار، عیار و نرخ آن مشخص نمی‌باشد. تهیه خاک از پروژه مذکور (تهیه شمش از باطله) منجر به افزایش حاشیه سود خواهد شد.

در صورت تامین خاک به مقدار مناسب شرکت می‌تواند تولید خود را اقزایش داده چرا که ظرفیت کارخانه طبق گفته شرکت 16000 تن شمش روی در سال است.

سود و زیان

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شد ریسک تامین خاک مورد نیاز و فروش صادراتی برای تمام تولید کنندگان روی کشور وجود دارد. اما طبق گفته شرکت، مقدار تولید فعلی حدود نیمی از ظرفیت بوده و در صورت تامین مواد اولیه و امکان صادرات، این امکان برای شرکت وجود داشته که تولید و فروش خود را افزایش دهد.

ریسک دیگر این صنعت قیمت جهانی روی بوده که تاثیر قابل توجهی روی سود شرکت دارد.

در مجموع با توجه به موارد ذکر شده و سود کارشناسی و قیمت فعلی سهم، خرید آن جذاب ارزیابی نمی‌شود. البته در صورت تغییر در شرایط فعلی مانند نرخ دلار و قیمت جهانی روی ممکن است که میزان ارزندگی سهم تغییر کند.