شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

تحلیل بنیادی شرکت شیشه همدان(نماد:کهمدا)
تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت شیشه همدان(نماد:کهمدا)

تحلیل بنیادی شرکت شیشه همدان(نماد:کهمدا)

شرکت شیشه همدان که سال مالی منتهی به خرداد دارد، با نماد بورسی کهمدا در حوزه تولید انواع ظروف شیشه‌ای، بطری و جار فعالیت دارد. در حال حاضر شرکت دارای دو کوره با ظرفیت‌ تولید 45 هزار تن در سال بوده که به دلیل قدیمی بودن کوره یک، این کوره با ظرفیت عملی 35 هزار تن سالانه در حال تولید است.

شیشه همدان اقدام به راه اندازی کوره سوم با ظرفیت 93 هزار تن در سال کرده که در حال حاضر پیشرفت حدود 70 درصدی داشته و تعدادی از دستگاه‌های خریداری شده به کارخانه رسیده است. علاوه بر طرح خط سوم شرکت تعمیرات اساسی خط اول را در دستور کار دارد.

در این تحلیل اینطور فرض شده که طرح کوره سوم برای سال مالی  99 به تولید نرسد و در سال مالی 1400 با ظرفیت 50 هزار تن اقدام به تولید کند. همچنین کوره شماره 1 در سال 1400 به دلیل تعمیرات اساسی از تولید خارج شده و در سال مالی 1401 با ظرفیت 45 هزار تن به تولید باز خواهد گشت.

روند فروش تاریخی و کارشناسی در شکل‌ زیر نمایش داده شده است.

تمامی اعداد برآورد شده در این تحلیل طبق مفروضات زیر می‌باشد:

گفتنی است که محاسبه ارزش ذاتی با در نظر گرفتن مدل تنزیل جریانات نقدی (DDM) طبق مفروضات ذکر شده انجام گرفته است.

تولید و فروش

میزان تولید بر حسب ظرفیت‌های ذکر شده در بالا در نظر گرفته شده و نرخ فروش محصولات به صورت خطی و کمی کمتر از تورم، به دلیل محافظه کاری، پیشبینی شده است.

طبق گفته شرکت نیمی از فروش خط سوم به صادرات اختصاص خواهد یافت اما به دلیل عدم افشای نرخ صادراتی توسط شرکت، این نرخ بطور جداگانه در تحلیل لحاظ نگردیده است.

بهای تمام شده

تمام مواد اولیه شرکت از داخل کشور تامین شده که نکته مثبت برای شرکت می‌باشد. چراکه در صورت افزایش تولید نیازی به واردات نخواهد داشت. ترکیب بهای تمام شده در سال مالی 1398 در زیر نشان داده شده است.

سود و زیان

نتیجه‌گیری

همانطور که دیده می‌شود شرکت از نظر شرایط بنیادی در وضعیت مناسبی قرار داشته ومی‌توان انتظار تداوم آن را داشت. طبق گفته شرکت در حال حاضر ظرفیت مناسبی در بازار داخلی و همچنین کشورهای همسایه برای فروش محصولات وجود داشته که می‌توان گفت از جهت فروش محصولات پس از راه اندازی خط 3 نگرانی وجود ندارد. از طرفی با توجه به رشد صنایع غذایی و سخت‌گیری‌های محیط زیستی تقاضای شیشه را می‌توان رو به افزایش دانست.

در مجموع با توجه به ارزش کارشناسی شده و چشم انداز روشن کلیت صنعت و طرح توسعه شرکت، خرید در قیمت فعلی توصیه می‌شود.

البته ریسک عدم تحویل دستگاه‌های شرکت به دلیل تحریم‌های احتمالی اروپا وجود دارد که طبق گفته شرکت با ترکیبی از دستگاه‌های فعلی و جدید می‌توان تولید را شروع کرد اما ظرفیت کمتر از 93 هزار تن افزایش خواهد یافت.